Bekijk de site van MSA in het echt. 
Development door Filt.
Deze gif beeldt verantwoordelijkheid uit, één van de kernbegrippen uit het Montessori onderwijs.
Deze gif beeldt saamhorigheid uit.
Deze gif beeldt zelfstandigheid uit.
Back to Top